Inkomst av hyresfastighet
   
 
Författare:Norell Olof , Tegnander Hans , Werkell Ulla
Titel:Inkomst av hyresfastighet
Upplaga:5 uppl.
Utgivningsår:2006
Omfång:212 sid.
Förlag:Norstedts Juridik
ISBN:9139108236
Ämnesord:Skatterätt , Hyra och annan nyttjanderätt

SLUT på förlag

 

Detta är en överskådlig och praktisk sammanställning av bestämmelser och praxis för beskattning och redovisning. Här behandlas främst löpande beskattning, men tas även upp kapitalvinstbeskattning, mervärdesskatt, fastighetsskatt, förmögenhetsskatt m.m.

Nya avsnitt rör frågor i samband med omstruktureringar och fastighetsförsäljningar via aktiebolag, s.k. förpackningar. Förändringar har också skett i beskattningen av både löpande inkomster och kapitalvinstbeskattningen. Den femte upplagan har beaktat lagstiftning, rättsfall samt Skatteverkets anvisningar t.o.m. mars 2006.

Olle Norell, tidigare auktoriserad revisor, arbetar med fastighetsförvaltning. Hans Tegnander bedriver egen verksamhet med skatterådgivning inom fastighets- och byggbranschen. Ulla Werkell är skattejurist vid Fastighetsägarna Sverige.
 
  © 2017 Jure AB