Ds 2006:2 Gruvverksamheten i Kiruna och Malmberget
� vissa administrativa förutsättningar för utvecklingen
   
 
Titel:Ds 2006:2 Gruvverksamheten i Kiruna och Malmberget � vissa administrativa förutsättningar för utvecklingen
Utgivningsår:2006
Omfång:125 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9138225220
Typ av verk:Statlig utredning
Serie:Ds, departementsserien nr. 2006:2
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 165 SEK exkl. moms

 

I promemorian analyseras vilka administrativa åtgärder som krävs av berörda myndigheter och kommuner vid handläggning av beslut med anledning av LKAB:s planerade investeringar i nya huvudnivåer och pelletsverk vid gruvorna i Kiruna och Malmberget.
 
  © 2017 Jure AB