Ds 2006:4 Rätten till ersättning för kostnader för vård i annat EES-land
� En översikt
   
 
Titel:Ds 2006:4 Rätten till ersättning för kostnader för vård i annat EES-land � En översikt
Utgivningsår:2006
Omfång:59 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9138225271
Typ av verk:Statlig utredning
Serie:Ds, departementsserien nr. 2006:4
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 155 SEK exkl. moms

 

I promemorian föreslås en ny lag om ersättning för hälso- och sjukvård eller tandvård som, med stöd av EG-fördraget, givits i ett annat land inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES).
 
  © 2017 Jure AB