Dokumentation och rättssäkerhet inom äldreomsorgen
   
 
Författare:Mellström Marie
Titel:Dokumentation och rättssäkerhet inom äldreomsorgen
Utgivningsår:2006
Omfång:204 sid.
Förlag:Studentlitteratur
ISBN:9144039468
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 263 SEK exkl. moms

 

På senare år har stora förändringar skett inom socialtjänsten och äldreomsorgen och behovet av en handbok om dokumentation har växt sig allt starkare. Dokumentation och rättssäkerhet inom äldreomsorgen ger en ingående översikt över när och hur dokumentation skall ske, både enligt socialtjänstlagen och hälso- och sjukvårdslagen.

Med fokus på de legala aspekterna beskrivs ett biståndsärendes olika faser från ansökan till genomförande. Boken tar även upp frågan om hur de äldre som saknar anhöriga, och inte själva kan eller orkar uttrycka sina önskemål, kan ta vara på sin rätt. För dessa kan en ställföreträdare medverka till ett demokratiskt arbetssätt mellan den enskilde och handläggaren eller den som ska planera och genomföra insatsen. Flera konkreta exempel åskådliggör hur dokumentation bör utformas i ett biståndsärendes olika faser. Dessutom innehåller boken en lathund för utredning samt exempel på blanketter som kan användas för personakt, individuell plan, journal och signaturlista.

Boken vänder sig till studerande vid universitets- och högskoleutbildningar inom socialt arbete, vård och omsorg. Den kan med fördel även användas som en handbok för redan yrkesverksamma.
 
  © 2017 Jure AB