SOU 2006:15 Detaljhandel med nikotinläkemedel
   
 
Titel:SOU 2006:15 Detaljhandel med nikotinläkemedel
Anmärkning:Delbetänkande. Se även delbetänkande SOU 2006:95 samt prop. 2007/08:17.
Utgivningsår:2006
Omfång:102 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9138225255
Typ av verk:Statlig utredning
Kommitte:Utredningen om detaljhandel med nikotinläkemedel
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2006:15
Ämnesord:Marknadsrätt , Offentlig rätt

Pris: 185 SEK exkl. moms

 

Apoteket AB föreslås inte längre ha ensamrätt till detaljhandel med receptfria nikotinläkemedel. Dock skall det krävas tillstånd, näringsidkare skall ha tillgång till farmacevtisk kompetens och försäljning får ej ske till köpare under 18 år. Läkemedelsverket föreslås som handläggande myndighet av tillståndsärendena och som tillsynsmyndighet.
 
  © 2017 Jure AB