SOU 2006:4 Svenska partnerskap
� En översikt
   
 
Titel:SOU 2006:4 Svenska partnerskap � En översikt
Anmärkning:Rapport 1. Se även SOU 2005:93, SOU 2006:3 och SOU 2006:5.
Utgivningsår:2006
Omfång:148 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9138225115
Typ av verk:Statlig utredning
Kommitte:Organisationsutredningen för regional tillväxt
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2006:4
Ämnesord:Ekonomi , Offentlig rätt

Pris: 185 SEK exkl. moms

 

Rapporten är ett fristående arbete där det regionala partnerskapets roll och ansvar behandlas. Den har utgjort underlag till utredningens slutbetänkande "Stärkt konkurrenskraft och sysselsättning i hela landet", SOU 2006:3.
 
  © 2017 Jure AB