Prop. 2005/06:118 Vissa ändringar av Europolkonventionen och Schengenkonventionen
   
 
Titel:Prop. 2005/06:118 Vissa ändringar av Europolkonventionen och Schengenkonventionen
Utgivningsår:2006
Omfång:61 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:200506118
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2005/06:118
Ämnesord:Straffrätt , Internationell rätt

Pris: 39 SEK exkl. moms

 

 
  © 2017 Jure AB