SOU 2006:28 Nya upphandlingsregler 2
   
 
Titel:SOU 2006:28 Nya upphandlingsregler 2
Anmärkning:Slutbetänkande. Se även delbetänkande SOU 2005:22 samt prop. 2006/07:128 del 1 och 2.
Utgivningsår:2006
Omfång:512 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:913822545X
Typ av verk:Statlig utredning
Kommitte:Upphandlingsutredningen 2004
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2006:28
Ämnesord:Marknadsrätt , Offentlig rätt

Pris: 410 SEK exkl. moms

 

I slutbetänkandet föreslås bl.a. att det skall införas en regel som innebär att upphandlande myndigheter/enheter bör ställa miljökrav och sociala krav vid upphandling. Ett annat förslag är att införa fasta värden för direktupphandling. Värdena bestäms som en viss andel av aktuella tröskelvärden. Dessutom föreslås att de frivilliga delarna i de nya upphandlingsdirektiven skall införas i svensk lag. Det blir alltså möjligt att vid upphandling använda en konkurrenspräglad dialog, ett dynamiskt inköpssystem eller en elektronisk auktion.
 
  © 2017 Jure AB