Prop. 2005/06:122 Bötesbelopp
   
 
Titel:Prop. 2005/06:122 Bötesbelopp
Utgivningsår:2006
Omfång:17 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:200506122
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2005/06:122
Ämnesord:Straffrätt

Pris: 29 SEK exkl. moms

 

 
  © 2017 Jure AB