Prop. 2005/06:158 Åtgärder för att stärka kundernas ställning på energimarknaden m.m.
   
 
Titel:Prop. 2005/06:158 Åtgärder för att stärka kundernas ställning på energimarknaden m.m.
Anmärkning:Se även prop. 2005/06:27, prop. 2004/05:62, prop. 2004/05:15, SOU 2004:129 och SOU 2003:113.
Utgivningsår:2006
Omfång:168 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:200506158
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2005/06:158
Ämnesord:Marknadsrätt

Pris: 74 SEK exkl. moms

 

 
  © 2017 Jure AB