Grundläggande försäkringsskydd vid sjukdom och arbetsskada
   
 
Författare:Radetzki Marcus , Eriksson Anna
Titel:Grundläggande försäkringsskydd vid sjukdom och arbetsskada
Utgivningsår:2006
Omfång:148 sid.
Förlag:Studentlitteratur
ISBN:9144004893
Ämnesord:Försäkringsrätt , Arbetsrätt

Pris: 354 SEK exkl. moms

 

I denna bok ges en översiktlig beskrivning av det grundläggande försäkringsskyddet vid sjukdom och arbetsskada. Sådant försäkringsskydd tillhandahålls dels genom socialförsäkring och därtill angränsande offentligrättsligt reglerade ersättningsanordningar, dels genom kollektivavtalsgrundad försäkring.

Framställningen riktar sig i första hand till läsare med behov av introducerande kunskap inom det aktuella området. Bokens övergripande karaktär och dess klara inriktning mot samordningen av förekommande ersättningskällor medför emellertid att den likväl kan nyttjas vid fördjupade studier i ersättningsrätt samt av jurister och andra befattningshavare med behov av överblick och ett säkrare handlag vid tillämpning av de rättsregler och avtal som styr den skadelidandes grundläggande rätt till försäkringsersättning vid sjukdom och arbetsskada.
 
  © 2017 Jure AB