SOU 2006:33 Andra vägar att finansiera nya vägar
   
 
Titel:SOU 2006:33 Andra vägar att finansiera nya vägar
Utgivningsår:2006
Omfång:143 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9138225506
Typ av verk:Statlig utredning
Kommitte:Utredningen om vägavgifter på E6
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2006:33
Ämnesord:Skatterätt

Pris: 185 SEK exkl. moms

 

I betänkandet dras slutsatsen att det saknas förutsättningar för att införa vägtullar på E6:an i norra Bohuslän. Betänkandet innehåller även överväganden om hur en framtida kilometerskatt kan användas för finansiering av vägar.
 
  © 2017 Jure AB