SOU 2006:32 God sed vid lönebildning
� Utvärdering av medlingsinstitutet
   
 
Titel:SOU 2006:32 God sed vid lönebildning � Utvärdering av medlingsinstitutet
Utgivningsår:2006
Omfång:123 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9138225492
Typ av verk:Statlig utredning
Kommitte:Utredningen utvärdering av medlingsinstitutet
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2006:32
Ämnesord:Arbetsrätt

Pris: 185 SEK exkl. moms

 

Medlingsinstitutet bildades år 2000 med uppdrag att verka för en väl fungerande lönebildning och att medla i arbetstvister. Medlingsinstitutet är även statistikansvarig myndighet för den officiella lönestatistiken. Utvärderingen avser Medlingsinstitutets verksamhet under åren 2000-2004.
 
  © 2017 Jure AB