Socialavgifter
   
 
Författare:Carlsson Nils-Fredrik , Silfverberg Christer , Svenström Yvonne
Titel:Socialavgifter
Anmärkning:1 volym. Inklusive supplement 15, mars 2006.
Utgivningsår:2006
Förlag:Norstedts Juridik
ISBN:9139011941
Typ av verk:Lagkommentar
Serie:Norstedts laghandböcker
Ämnesord:Skatterätt

Pris: 1170 SEK exkl. moms

 

Ett stort antal lagar som sorterar under begreppet socialavgifter samt tillämpliga delar av skattebetalningslagen kommenteras utförligt och paragrafvis. Här redovisas förarbeten och rättspraxis blandat med författarnas egna analyser och kommentarer. Boken är främst inriktad på att fungera som handledning i det praktiska rättslivet när det gäller socialavgiftslagen (SAL) och andra lagar eller lagrum som berör beräkning och betalning av socialavgifter.
 
  © 2017 Jure AB