SOU 2006:35 Värdepapper och kontrolluppgifter
   
 
Titel:SOU 2006:35 Värdepapper och kontrolluppgifter
Utgivningsår:2006
Omfång:219 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9138225522
Typ av verk:Statlig utredning
Kommitte:Aktiekontrolluppgiftsutredningen
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2006:35
Ämnesord:Skatterätt , Associationsrätt och värdepappersrätt

Pris: 250 SEK exkl. moms

 

I betänkandet föreslås att Skatteverket skall beräkna vinster och förluster vid försäljning av värdepapper. Detta skall ske genom utökad kontrolluppgiftsskyldighet som dels innebär att uppgiftsskyldigheten för deklaranten förenklas, dels medför att Skatteverket kan få korrekta uppgifter om anskaffningsutgifter för värdepapper.
 
  © 2017 Jure AB