Är skolan för alla?
� En handbok om skolutveckling och ökad måluppfyllelse
   
 
Författare:Rapp Stephan
Titel:Är skolan för alla? � En handbok om skolutveckling och ökad måluppfyllelse
Utgivningsår:2006
Omfång:240 sid.
Förlag:Norstedts Juridik
ISBN:9139107868
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 417 SEK exkl. moms

 

Under senare tid har bristerna i rektorernas utbildning tagits upp i olika sammanhang. Denna handbok tar upp betydelsen av att skolans personal har tillräckliga kunskaper om skolans regelverk och även utbildning och förmåga till ett gott ledarskap för att eleverna skall kunna nå de mål som uppställs i läroplanerna. Boken ger många exempel på rättsliga frågor som kan komma upp i det dagliga arbetet som rektor och lärare. En hel del av dessa frågor besvaras direkt i boken och dessutom ges hänvisningar till var man kan läsa mer. Ett gediget avsnitt om ledarskap i skolan ingår, samt en genomgång av hur lärarnas tid kan disponeras på ett bra sätt enligt kollektivavtalen ÖLA och HÖK.
 
  © 2017 Jure AB