Barnets rätt
� handbok för vuxna
   
 
Författare:Hobohm Susanne
Titel:Barnets rätt � handbok för vuxna
Upplaga:2 uppl.
Utgivningsår:2003
Omfång:215 sid.
Förlag:Liber
ISBN:9147052171
Ämnesord:Familjerätt , Offentlig rätt , Straffrätt

SLUT på förlag

 

Barnets rätt ges här ut i ny uppdaterad upplaga och har utökats med ett kapitel om FN:s barnkonvention och dess inflytande på svensk lagstifning. På ett klart och överskådligt sätt redogörs här för vilka rättigheter barn och ungdomar under 18 år har enligt svensk lag.

I boken behandlas frågor kring hur vi kan skydda barn från övergrepp och kränkningar. Vad säger lagen? Vilken rätt har barn och ungdomar och hur skall vi informera dem om deras skyldigheter?

Boken riktar sig till alla vuxna som på något sätt arbetar med barn och behöver ge barnen stöd och upplysningar. Den vänder sig även till alla föräldrar som behöver stöd och orientering i sin föräldraroll liksom till alla barn och ungdomar som behöver veta vad som gäller och vilken rätt de har i såväl stora som små samhällsfrågor.

Boken har tillkommit i ett nära samarbete mellan organisationen BRIS, Susanne Hobohm och Liber.
 
  © 2017 Jure AB