SOU 2006:44 Bättre arbetsmiljöregler I
� Samverkan, utbildning, avtal m.m.
   
 
Titel:SOU 2006:44 Bättre arbetsmiljöregler I � Samverkan, utbildning, avtal m.m.
Anmärkning:Delbetänkande. Se även slutbetänkande SOU 2007:43 samt prop. 2007/08:65.
Utgivningsår:2006
Omfång:286 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9138225646
Typ av verk:Statlig utredning
Kommitte:Utredningen om arbetsmiljölagen
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2006:44
Ämnesord:Arbetsrätt

Pris: 250 SEK exkl. moms

 

Enligt utredningen skall skolelevers och vuxna studerandes inflytande i arbetsmiljöfrågor förbättras. Elevskyddsombudens roll stärks, t.ex. genom att de får mera att säga till om i skyddskommittéerna. Däremot lämnas inget förslag om att arbetsmiljölagen skall utvidgas till barn i förskola och fritidshem. Ett ytterligare förslag är att arbetsmiljölagens undantag för arbete i arbetsgivarens hushåll tas bort. Det medför t.ex. att alla som arbetar som personlig assistent kommer att omfattas av arbetsmiljölagen.
 
  © 2017 Jure AB