Taxeringsprocess
� en läro- och handbok
   
 
Författare:Forssén Björn
Titel:Taxeringsprocess � en läro- och handbok
Utgivningsår:2006
Omfång:190 sid.
Förlag:Studentlitteratur
ISBN:9144031246
Ämnesord:Skatterätt

Pris: 345 SEK exkl. moms

 

I denna introduktion till taxeringsprocessen lägger författaren fokus på beskattningsförfarandet och processen i samband med självdeklarationer. Författaren jämför företagsbeskattning med beskattningsförfarandet för månatliga skattedeklarationer och visar på de skillnader som finns mellan dem. Han förklarar även hur reglerna om taxeringsprocessen förhåller sig till deklarationsförfarandet. Läsaren får genom boken hjälp med att hitta användbara lagtexter.

I boken behandlas även skattesystemet. Läsaren lär sig bland annat strukturerna i skattesystemet och deklarationsförfarandets samt processens förhållande till skattekontosystemet med exempelvis upbördsfrågor.

I övrigt förklaras vissa EG-rättsliga aspekter på de nationella förfarandereglerna och deras förhållande till de materiella beskattningsreglerna, vilka alltmer påverkas av EG-rätten. Avslutningsvis redogörs för det s.k. företrädaransvaret, som sedan år 2004 också processas i förvaltningsdomstolarna.

Reglerna som beskrivs i boken är fr.o.m. den 1 januari 2006.
 
  © 2017 Jure AB