Redovisningens betydelse för beskattningen
   
 
Författare:Bjuvberg Jan
Titel:Redovisningens betydelse för beskattningen
Utgivningsår:2006
Omfång:441 sid.
Förlag:Mercurius
ISBN:919750842X
Produkttyp:Inbunden
Typ av verk:Akademisk avhandling
Serie:Mercurius nr. 15
Ämnesord:Skatterätt , Associationsrätt och värdepappersrätt

Pris: 613 SEK exkl. moms

 

I sin doktorsavhandling behandlar Jan Bjuvberg redovisningens betydelse för beskattningen. Frågor som analyseras är bl.a. redovisningsrekommendationernas rättsliga ställning, den internationaliserade redovisningens konsekvenser, förhållandet mellan god redovisningssed och principen om en rättvisande bild. Han behandlar också gränsdragningen mellan det kopplade och det frikopplade området. Vidare ges en omfattande redogörelse för avdragsrätten för utgifter för forsknings- och utvecklingsverksamhet och redovisningens betydelse för denna.
 
  © 2017 Jure AB