Kontinuitetsprincipen i den svenska inkomstbeskattningen
   
 
Författare:Persson Österman Roger
Titel:Kontinuitetsprincipen i den svenska inkomstbeskattningen
Utgivningsår:1997
Omfång:540 sid.
Förlag:Juristförlaget Stockholm
ISBN:9139200760
Produkttyp:Inbunden
Typ av verk:Akademisk avhandling
Ämnesord:Skatterätt

SLUT på förlag

 

Här analyseras kontinuitetsprincipen i gällande svensk skatterätt, dvs. hur och när reglerna om uppskov med beskattning tillämpas. Kontinuitetsprincipen tillämpas t.ex. vid generationsskifte av näringsverksamhet och ombildning av företagsform. Läsaren ges en god inblick i de problem som kan uppstå vid tillämpningen av kontinuitetsprincipen.
 
  © 2017 Jure AB