Skattelag och affärssed
� en skatterättslig studie över sambandet mellan den bokföringsmässiga och skattemässiga redovisningen
   
 
Författare:Thorell Per
Titel:Skattelag och affärssed � en skatterättslig studie över sambandet mellan den bokföringsmässiga och skattemässiga redovisningen
Utgivningsår:1984
Omfång:413 sid.
Förlag:Norstedts Juridik
ISBN:9118470610
Typ av verk:Akademisk avhandling
Ämnesord:Skatterätt , Ekonomi

SLUT på förlag

 

Detta är en samlad genomgång av innebörden i de inkomstberäkningsprinciper som är avgörande för företagens resultatredovisning. Såväl grunderna i den bokföringsmässiga som den skattemässiga redovisningen redovisas ingående. Skattepraxis vid värdering av varulager och framtida utgifter klargörs.
 
  © 2017 Jure AB