Prop. 2005/06:209 Straffrättsliga regler mot förorening från fartyg
   
 
Titel:Prop. 2005/06:209 Straffrättsliga regler mot förorening från fartyg
Anmärkning:Se även Ds 2005:43.
Utgivningsår:2006
Omfång:75 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:200506209
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2005/06:209
Ämnesord:Straffrätt

Pris: 39 SEK exkl. moms

 

 
  © 2017 Jure AB