SKV Handledning för solidariskt ansvar i handelsbolag
   
 
Titel:SKV Handledning för solidariskt ansvar i handelsbolag
Utgivningsår:2006
Omfång:135 sid.
Förlag:Skatteverket
ISBN:913832315X
Serie:SKV Publikationer nr. 444 utg. 1
Ämnesord:Associationsrätt och värdepappersrätt , Skatterätt

SLUT på förlag

 

I denna handledning utvecklas för första gången närmare vad som gäller för bolagsmäns solidariska ansvar. Handledningen innehåller en redogörelse för de grundläggande bolagsrättsliga reglerna rörande handelsbolag samt vad som gäller i fråga om bolagsmännens personliga ansvarighet, såväl i allmänhet som mera specifikt i förhållande till staten som skatteborgenär. Vidare ges en översiktlig beskrivning av de beskattningsregler som gäller för handelsbolag. Slutligen lämnas en praxisredogörelse som innehåller de viktigaste avgörandena med anknytning till bolagsmännens solidariska ansvar.
 
  © 2017 Jure AB