SOU 2006:63 Forensiska institutet
� Ny myndighet för kriminalteknik, rättsmedicin och rättspsykiatri
   
 
Titel:SOU 2006:63 Forensiska institutet � Ny myndighet för kriminalteknik, rättsmedicin och rättspsykiatri
Anmärkning:Delbetänkande. Se även slutbetänkande SOU 2006:103.
Utgivningsår:2006
Omfång:308 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9138225972
Typ av verk:Statlig utredning
Kommitte:RMV/SKL-utredningen
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2006:63
Ämnesord:Offentlig rätt , Straffrätt

Pris: 370 SEK exkl. moms

 

I betänkandet föreslås en sammanläggning av Rättsmedicinalverket och Statens Kriminaltekniska laboratorium. Några av fördelarna med detta enligt utrednignen: den statliga forensiska funktionen förstärks, dess oberoende understryks, brottsutredningsarbetet underlättas, administrationen effektiviseras m.m. Namnet föreslås bli Forensiska institutet (FORI).
 
  © 2017 Jure AB