Ds 2006:15 Intern styrning och kontroll i staten
� Förslag till ett gemensamt ramverk
   
 
Titel:Ds 2006:15 Intern styrning och kontroll i staten � Förslag till ett gemensamt ramverk
Utgivningsår:2006
Omfång:88 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9138226138
Typ av verk:Statlig utredning
Serie:Ds, departementsserien nr. 2006:15
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 155 SEK exkl. moms

 

I promemorian lämnas förslag till hur arbetet med intern styrning och kontroll i staten skall regleras. Förslaget medför att kraven på svensk statsförvaltning kommer att anpassas till de krav som gäller såväl inom det privata näringslivet som för flera statsförvaltningar i Europa. Regeringens styrning av statliga myndigheter stärks och kraven på myndigheterna att fullgöra sitt förvaltningsansvar förtydligas.
 
  © 2017 Jure AB