EU-Skatt - Direkt beskattning
� Rättsfall - Direktiv - Meddelanden - Rekommendationer - Rapporter - Arbetspapper
   
 
Författare:Rabe Gunnar
Titel:EU-Skatt - Direkt beskattning � Rättsfall - Direktiv - Meddelanden - Rekommendationer - Rapporter - Arbetspapper
Utgivningsår:2006
Omfång:1217 sid.
Förlag:Skatteförlaget
ISBN:9163182092
Typ av verk:Rättsfallssamling
Ämnesord:Skatterätt , EU-rätt

Pris: 550 SEK exkl. moms

 

EU-Skatt - direkt beskattning - innehåller bl.a.
- Rättsfall på svenska från EG-domstolen på området direkt beskattning (både avgjorda och pågående mål). Fler fall än i motsvarande utländska böcker ingår.
- Konsoliderade direktiv från EU
- Utdrag ur fördragen
- Meddelanden från EU-kommissionen
- Statsstödsmaterial
- CCCTB
- Home State Taxation

Samtliga rättsfall från EG-domstolen på området direkt skatt ingår och dessutom de fall som har skatteanknytning, men som primärt handlar om etableringsfrihet eller fri rörlighet för personer, tjänster eller kapital. De allra flesta fall återges i fulltext, men ett mindre antal mer perifera fall har återgetts i form av en sammanfattning.

I rättsfallsavsnittet ingår också en beskrivning av samtliga pågående mål och i förekommande fall slutklämmen i generaladvokatens yttrande.

Samtliga direktiv på området direkt skatt finns med i konsoliderat skick.

Boken innehåller allt relevant material publicerat fram till ochmed utgången av år 2005.
 
  © 2017 Jure AB