Försäkringsmedicin
   
 
Författare:Järvholm Bengt , Olofsson Christer
Titel:Försäkringsmedicin
Upplaga:2 uppl.
Utgivningsår:2006
Omfång:269 sid.
Förlag:Studentlitteratur
ISBN:9144017154
Typ av verk:Samlingsverk
Ämnesord:Försäkringsrätt , Offentlig rätt

Pris: 419 SEK exkl. moms

 

En genomsnittlig svensk läkare är varje år inblandad i försäkringsmedicinska frågeställningar som betingar kostnader i storleksordningen 2-3 miljoner kronor. Trots detta ingår inte försäkringsmedicin som eget kompetensområde i läkarnas grundbildning. Enligt en nyligen gjord enkät saknar mer än hälften av läkarna utbildning i vissa basala kunskaper såsom att skriva ett arbetsskadeintyg. Denna lärobok, skriven av 12 experter inom området, avser primärt att svara mot behovet av grundläggande kunskaper inom försäkringsmedicinens område för läkare under utbildning. En central del i en svensk lärobok i försäkringsmedicin är den allmänna försäkringen som bl.a. ligger till grund för sjukpenning och förtidspension. Privata livförsäkringar har funnits i många år, men ställer allt större krav på läkaren i takt med att nya tester utvecklas, bl.a. genetiska som kan förutsäga risker för förtida sjukdom och död. Andra försäkringar, t.ex. privata sjukförsäkringar, har blivit vanligare och frågor kring dessa belyses i boken. Det finns också andra försäkringar som är viktiga ur försäkringsmedicinsk synpunkt och som berör ansvarsfrågor och skadestånd, t.ex. patientförsäkring och läkemedelsförsäkring, vilka också behandlas. Boken innehåller även en översikt överviktiga juridiska frågor, liksom sekretess. Etiska frågeställningar är mycket vanliga inom försäkringsmedicinen och boken avslutas med ett kapitel om etik. Denna andra upplaga av boken har uppdaterats till de förhållanden som rådde i juli 2006. Boken vänder sig i första hand till läkarstuderande men kan även fungera som referens- och uppslagsbok för personer verksamma inom sjukvård, försäkringsbolag och försäkringskassan.
 
  © 2017 Jure AB