Intressanta rättsfall från AD 2005
   
 
Titel:Intressanta rättsfall från AD 2005
Anmärkning:Skriften har tagits fram av Teknikföretagens chefsjurist Anders Weihe.
Utgivningsår:2006
Omfång:92 sid.
Förlag:Teknikföretagen
ISBN:V110088
Typ av verk:Rättsfallssamling
Ämnesord:Arbetsrätt

Pris: 147 SEK exkl. moms

 

Denna skrift innehåller en sammanställning av ett antal praktiskt användbara rättsfall från Arbetsdomstolen från år 2005. Den ger utförliga referat av domarna och redogörelser för de slutsatser som kan dras av dem.

Refererade rättsfall rör:
- Arbetstagarbegreppet
- Anställningsformer
- Avsked och uppsägning
- Anställningsavtalets innehåll
- Diskriminering
- Kollektivavtal
- Medbestämmandelagen
- Preskription
- Förtroendemannalagen
 
  © 2017 Jure AB