EU och den svenska offentlighetsprincipen
   
 
Författare:Norström Carl
Titel:EU och den svenska offentlighetsprincipen
Utgivningsår:1995
Omfång:286 sid.
Förlag:Juridik & Samhälle
ISBN:9171990321
Ämnesord:Offentlig rätt , EU-rätt

Pris: 259 SEK exkl. moms

 

Sveriges anslutning till EU har väckt en rad frågor kring de principer som gäller för offentlighet och sekretess. I denna bok behandlas dessa frågor ingående. Sveriges omfattande regelsystem, där rätten att ta del av myndigheternas handlingar är grundläggande och utgångspunkten i lagstiftningen är offentlighet, ställs mot EG-rätten som inte innehåller några grundläggande principer om offentlighet. I boken redovisas också utförligt de för ämnesområdet betydelsefulla uttalanden som gjordes vid den riksdagsbehandling som föregick Sveriges anslutning till EU. Vidare redogörs för några av de principiellt intressanta avgöranden som hittills har gjorts när det gäller utlämnande av EU-handlingar.
 
  © 2017 Jure AB