SOU 2006:90 På väg mot en enhetlig mervärdesskatt
   
 
Titel:SOU 2006:90 På väg mot en enhetlig mervärdesskatt
Anmärkning:Slutbetänkande. Se även delbetänkande SOU 2005:57 Del 1 och 2.
Utgivningsår:2006
Omfång:370 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9138226421
Typ av verk:Statlig utredning
Kommitte:Mervärdesskattesatsutredningen
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2006:90
Ämnesord:Skatterätt

Pris: 321 SEK exkl. moms

 

I slutbetänkandet föreslås mer enhetliga mervärdesskattesatser. Här lämnas förslag om att den reducerade matmomsen slopas i utbyte mot en lägre generell moms på 22,9 procent. Vidare föreslås bland annat vissa momsändringar inom kulturområdet.
 
  © 2017 Jure AB