SOU 2006:91 Vård och stöd till psykiskt störda lagöverträdare
   
 
Titel:SOU 2006:91 Vård och stöd till psykiskt störda lagöverträdare
Anmärkning:Delbetänkande. Se även slutbetänkande SOU 2006:100 samt prop. 2007/08:70.
Utgivningsår:2006
Omfång:272 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789138226438
Typ av verk:Statlig utredning
Kommitte:Nationell psykiatrisamordning
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2006:91
Ämnesord:Offentlig rätt , Straffrätt

Pris: 250 SEK exkl. moms

 

I delbetänkandet föreslås att landstingens ansvar för psykiatrisk bedömning och behandling av häktade och dömda inom kriminalvården och intagna vid Statens institutionsstyrelses enheter förtydligas. Detsamma gäller kommunernas ansvar för patienter som är på permission från psykiatrisk tvångsvård och rättspsykiatrisk vård. För att öka möjligheterna till en mer likvärdig rättspsykiatri i olika delar av landet föreslås även att en nationell samordnande myndighet inrättas.
 
  © 2017 Jure AB