Svensk skatteavtalspolitik och utländska basbolag
� en studie av svensk skatteavtalspolitik i förhållande till utländska basbolag mot bakgrund av svensk intern internationell skatterätt
   
 
Författare:Dahlberg Mattias
Titel:Svensk skatteavtalspolitik och utländska basbolag � en studie av svensk skatteavtalspolitik i förhållande till utländska basbolag mot bakgrund av svensk intern internationell skatterätt
Utgivningsår:2000
Omfång:455 sid.
Förlag:Iustus
ISBN:9176784452
Produkttyp:Inbunden
Typ av verk:Akademisk avhandling
Serie:Skrifter från Juridiska fakulteten i Uppsala nr. 80
Ämnesord:Skatterätt

Pris: 970 SEK exkl. moms

 

I ökad utsträckning inför Sverige särskilda skyddsregler i skatteavtalen mot användningen av utländska basbolag. Sådana bolag kännetecknas bl.a. av låg beskattning och verksamheter som finans- och kapitalförvaltning. Det har blivit allt vanligare att stater med i övrigt normala skattesystem inrättar parallellskattesystem med särskilt förmånlig beskattning för utländska investerare (s.k. skadlig skattekonkurrens). Denna utveckling ställer nya krav på de svenska skatteavtalen.

Svensk skatteavtalspolitik identifieras, analyseras och utvärderas i förhållande till stater som redan utgör sådana parallellskattestater eller kan komma att bli det. Författaren undersöker om utländska basbolag i sig omfattas av skatteavtalen och vilka särskilda uteslutningsartiklar som infogats i de svenska avtalen. Vidare behandlas förhållandet mellan den svenska CFC-regeln och dubbelbeskattningsavtalen, samt de s.k. Labuanbolagens ställning i 1970 års skatteavtal mellan Sverige och Malaysia. Den svenska avtalspolitiken vad gäller regler om skattefrihet för mottagen utdelning behandlas likaså. Ett förslag lämnas till alternativ utformning av bryggan i 7 § 8 mom. sjunde stycket SIL (24 kap. 21§ IL), mellan den interna regleringen av utdelningar från utlandet och de svenska skatteavtalen. I boken behandlas även metoder för tolkning av dubbelbeskattningsavtal.
 
  © 2017 Jure AB