SOU 2006:97 Arbetstagares medverkan vid gränsöverskridande fusioner
   
 
Titel:SOU 2006:97 Arbetstagares medverkan vid gränsöverskridande fusioner
Anmärkning:Se även Ds 2006:22, prop. 2007/08:15 och prop. 2007/08:20.
Utgivningsår:2006
Omfång:272 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9138226537
Typ av verk:Statlig utredning
Kommitte:Medverkansutredningen
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2006:97
Ämnesord:Arbetsrätt

Pris: 250 SEK exkl. moms

 

Betänkandet innehåller förslag till hur bestämmelserna om information i artikel 7 och bestämmelserna om arbetstagares rätt till medverkan i artikel 16 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/56/EG av den 26 oktober 2005 om gränsöverskridande fusioner av bolag med begränsat ansvar skall genomföras i svensk rätt.

Den särskilda utredaren skulle även ha till uppgift att utreda om likartade regler för styrelserepresentation bör gälla för företag med säte i Sverige och verksamhet i andra länder oavsett om de omfattas av bestämmelserna i direktivet om gränsöverskridande fusioner eller inte.
 
  © 2017 Jure AB