SOU 2006:96 Ett nytt grundlagsskydd för tryck- och yttrandefriheten? - Del 2
� Tryck och yttrandefrihetsberedningen inbjuder till debatt
   
 
Titel:SOU 2006:96 Ett nytt grundlagsskydd för tryck- och yttrandefriheten? - Del 2 � Tryck och yttrandefrihetsberedningen inbjuder till debatt
Anmärkning:Delbetänkande. Se även Del 1 samt SOU 2004:114.
Utgivningsår:2006
Omfång:383 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789138226506
Typ av verk:Statlig utredning
Kommitte:Tryck- och yttrandefrihetsberedningen
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2006:96
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 305 SEK exkl. moms

 

I delbetänkandet presenteras tre lagtextalternativ för hur ett nytt grundlagsskydd för tryck- och yttrandefriheten skulle kunna utformas. Betänkandet skall ses som ett underlag för en bred diskussion om huruvida ett nytt grundlagsskydd för tryck- och yttrandefriheten behövs och hur detta i så fall skulle kunna se ut.
 
  © 2017 Jure AB