SOU 2006:95 Detaljhandel med växtbaserade läkemedel
   
 
Titel:SOU 2006:95 Detaljhandel med växtbaserade läkemedel
Anmärkning:Delbetänkande. Se även SOU 2006:15.
Utgivningsår:2006
Omfång:124 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789138226483
Typ av verk:Statlig utredning
Kommitte:Utredningen om detaljhandeln med läkemedel
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2006:95
Ämnesord:Marknadsrätt , Offentlig rätt

Pris: 195 SEK exkl. moms

 

I delbetänkandet föreslås att detaljhandel med godkända receptfria växtbaserade läkemedel skall få bedrivas även av andra näringsidkare än Apoteket AB. Sådan verksamhet skall vara tillståndspliktig.
 
  © 2017 Jure AB