SOU 2006:98 Ytterligare rättssäkerhetsgarantier vid användandet av hemliga tvångsmedel, m.m.
   
 
Titel:SOU 2006:98 Ytterligare rättssäkerhetsgarantier vid användandet av hemliga tvångsmedel, m.m.
Anmärkning:Se även prop. 2006/07:133.
Utgivningsår:2006
Omfång:205 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789138226544
Typ av verk:Statlig utredning
Kommitte:Utredningen om rättssäkerhet vid hemliga tvångsmedel
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2006:98
Ämnesord:Processrätt , Offentlig rätt

Pris: 205 SEK exkl. moms

 

Utredningen har haft i uppgift att överväga ytterligare garantier för enskildas rättssäkerhet vid användning av hemliga tvångsmedel i brottsbekämpande verksamhet. I betänkandet föreslås att det skall införas en särskild skyldighet att underrätta enskilda personer som påtagligt har berörts av sådan verkställighet av hemliga tvångsmedel som sker i brottsutredningar.
 
  © 2017 Jure AB