SOU 2006:100 Ambition och ansvar
� Nationell strategi för utveckling av samhällets insatser till personer med psykiska sjukdomar och funktionshinder
   
 
Titel:SOU 2006:100 Ambition och ansvar � Nationell strategi för utveckling av samhällets insatser till personer med psykiska sjukdomar och funktionshinder
Anmärkning:Slutbetänkande. Se även delbetänkande SOU 2006:91.
Utgivningsår:2006
Omfång:714 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789138323809
Typ av verk:Statlig utredning
Kommitte:Nationell psykiatrisamordning
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2006:100
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 430 SEK exkl. moms

 

800 miljoner kronor per år i sju år - föreslår utredaren att man avsätter för att effektivisera psykiatrivården inom kommuner och landsting. Vidare föreslås flera lagändringar i hälso- och sjukvårdslagen och socialtjänstlagen för att uppnå bättre samordnig. Målsättningen är att alla människor med allvarlig psykisk sjukdom senast år 2015 skall garanteras bostad, stöd i vardagen samt arbete eller meningsfull sysselsättning.
 
  © 2017 Jure AB