Ds 2006:23 Slopad avskattning för personaloptioner
   
 
Titel:Ds 2006:23 Slopad avskattning för personaloptioner
Anmärkning:Se även prop. 2007/08:152.
Utgivningsår:2006
Omfång:73 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9138226685
Typ av verk:Statlig utredning
Serie:Ds, departementsserien nr. 2006:23
Ämnesord:Skatterätt

Pris: 155 SEK exkl. moms

 

I promemorian lämnas förslag om ändringar i beskattningen av förmån av personaloptioner. Ändringarna syftar till att anpassa beskattningen till de krav EG-rätten ställer och till nya riktlinjer ionom OECD. Huvudförslaget är ett slopande av den avskattning som skall ske av personaloptioner vid utflyttning från Sverige och som innebär en tidigare beskattningstidpunkt än om den skattskyldige stannar kvar i Sverige. Detta föreslås gälla även om flytten sker till ett land som inte ingår i EES.
 
  © 2017 Jure AB