SOU 2006:111 Ny pension - Ny administration
   
 
Titel:SOU 2006:111 Ny pension - Ny administration
Utgivningsår:2006
Omfång:219 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:913822674X
Typ av verk:Statlig utredning
Kommitte:Pensionsadministrationsutredningen
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2006:111
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 250 SEK exkl. moms

 

I betänkandet föreslås att en ny ålderspensionsmyndighet bildas genom sammanslagning av vissa pensionsuppgifter hos Försäkringskassan och hela verksamheten vid Premiepensionsmyndighetens (PPM).
 
  © 2017 Jure AB