SOU 2006:103 Översyn av den rättsmedicinska verksamheten
� Tillsyn, Rättsliga rådet och rättsläkarens roll
   
 
Titel:SOU 2006:103 Översyn av den rättsmedicinska verksamheten � Tillsyn, Rättsliga rådet och rättsläkarens roll
Anmärkning:Slutbetänkande. Se även SOU 2006:63.
Utgivningsår:2006
Omfång:77 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9138226618
Typ av verk:Statlig utredning
Kommitte:RMV/SKL-utredningen
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2006:103
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 252 SEK exkl. moms

 

 
  © 2017 Jure AB