SOU 2006:109 Ett enhetligt sanktionssystem för felparkering
   
 
Titel:SOU 2006:109 Ett enhetligt sanktionssystem för felparkering
Utgivningsår:2006
Omfång:381 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9138226693
Typ av verk:Statlig utredning
Kommitte:Parkeringsutredningen
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2006:109
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 305 SEK exkl. moms

 

Huvudsyftet med översynen har varit att förenkla, modernisera och effektivisera regelsystemet på sådant sätt att det uppfyller högt ställda krav på rättssäkerhet och vinner förståelse hos vägtrafikanterna.
 
  © 2017 Jure AB