SOU 2006:110 Regler för skydd och rättssäkerhet för personer med demenssjukdom
   
 
Titel:SOU 2006:110 Regler för skydd och rättssäkerhet för personer med demenssjukdom
Utgivningsår:2006
Omfång:530 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9138226707
Typ av verk:Statlig utredning
Kommitte:Utredningen om skyddsåtgärder inom vård och omsorg för personer med nedsatt beslutsförmåga
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2006:110
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 390 SEK exkl. moms

 

I betänkandet föreslås två nya lagar för att reglera nödvändiga tvångsåtgärder i vård och omsorg av personer med nedsatt beslutsförmåga på grund av demenssjukdom inom socialnämndens ansvarsområde.
1) lag om tvångs- och begränsningsåtgärder inom socialtjänsten i vissa fall, och
2) lag om tvångsåtgärder vid medicinsk behandling i vissa fall.
 
  © 2017 Jure AB