SOU 2000:104 Allmännyttan på 2000-talet
� beslutsregler vid försäljning av kommunala bostäder
   
 
Titel:SOU 2000:104 Allmännyttan på 2000-talet � beslutsregler vid försäljning av kommunala bostäder
Anmärkning:Delbetänkande. Slutbetänkande 2001:27.
Utgivningsår:2000
Omfång:158 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9138213346
Typ av verk:Statlig utredning
Kommitte:Allbo-kommittén
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2000:104
Ämnesord:Hyra och annan nyttjanderätt , Offentlig rätt

Pris: 121 SEK exkl. moms

 

I betänkandet föreslås en särskild lag med beslutsregler vid försäljning av kommunala bostäder. Kommittén har fått prioritera denna fråga eftersom det nuvarande tidsbegränsade sanktionssystemet, den s.k. stopplagstiftningen, upphör den 30 juni 2001. Två alternativa regelförslag presenteras: Det ena innebär att kommunfullmäktige kan besluta om försäljning med tvåtredjedels majoritet. Det andra innebär att beslut kan fattas först efter mellanliggande val.
 
  © 2017 Jure AB