SOU 2000:106 Medborgarskapskrav i svensk lagstiftning
   
 
Titel:SOU 2000:106 Medborgarskapskrav i svensk lagstiftning
Anmärkning:Prop. 2001/02:92
Utgivningsår:2000
Omfång:493 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9138213370
Typ av verk:Statlig utredning
Kommitte:Kommittén om medborgarskapskrav
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2000:106
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 254 SEK exkl. moms

 

Utredningen föreslår bl.a. att den s.k. treårsregeln vid rösträtt och valbarhet till kommunala val för icke EU-medborgare tas bort. Vidare föreslås även en reformering av det regelverk som utgör grunden för behörighetskravet svenskt medborgarskap när det gäller offentliga anställningar och uppdrag. Krav på svenskt medborgarskap skall dock även i fortsättningen gälla för statschefer, vissa anställningar och uppdrag med anknytning till riksdagen, statsråd samt domare, åklagare och poliser.
 
  © 2017 Jure AB