Jure AB - Juridisk Nätbokhandel  
  Propositioner
  Sortera kronologiskt
Sortera efter titel
Sortera efter författare
 

Föregående | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 | Nästa
Sida 136 av 170

Prop. 2022/23:94 Några ändringar som rör gymnasieskolans nationella program och ämnen m.m.
Regeringskansliet, Offentlig rätt
118 sid, 2023, Pris: 178 SEK exkl. moms   

Prop. 2022/23:95 Erkännande och verkställighet av utländska domar på privaträttens område — 2019 års Haagkonvention
Regeringskansliet, Internationell privat- och processrätt, Processrätt
38 sid, 2023, Pris: 43 SEK exkl. moms   

Prop. 2022/23:97 Sekretessgenombrott vid utlämnande för teknisk bearbetning eller teknisk lagring av uppgifter
Regeringskansliet, Offentlig rätt
27 sid, 2023, Pris: 43 SEK exkl. moms   

Prop. 2022/23:99 Vårändringsbudget för 2023
Regeringskansliet, Ekonomi
82 sid, 2023, Pris: 57 SEK exkl. moms   

Prop. 2023/24:1 Budgetpropositionen för 2024
Regeringskansliet, Ekonomi
2745 sid, 2023, Pris: 2530 SEK exkl. moms   

Prop. 2023/24:10 Ändrade belopp i euro i försäkringsrörelselagen
Regeringskansliet, Försäkringsrätt, Associationsrätt och värdepappersrätt
29 sid, 2023, Pris: 57 SEK exkl. moms   

Prop. 2023/24:102 Stärkt skydd för vissa polisanställda
Regeringskansliet, Offentlig rätt
58 sid, 2024, Pris: 57 SEK exkl. moms   

Prop. 2023/24:105 Energipolitikens långsiktiga inriktning
Regeringskansliet, Offentlig rätt, Miljörätt, Övrigt
72 sid, 2024, Pris: 78 SEK exkl. moms   

Prop. 2023/24:107 Ändringar i medborgarskapslagen
Regeringskansliet, Offentlig rätt
139 sid, 2024, Pris: 143 SEK exkl. moms   

Prop. 2023/24:108 Bättre möjligheter att verkställa frihetsberövanden
Regeringskansliet, Processrätt, Straffrätt
177 sid, 2024, Pris: 142 SEK exkl. moms   

Prop. 2023/24:11 Ändring i skatteavtalet mellan Sverige och Frankrike
Regeringskansliet, Skatterätt
17 sid, 2023, Pris: 57 SEK exkl. moms   

Prop. 2023/24:112 Åtgärder för tryggare bostadsområden
Regeringskansliet, Offentlig rätt, Fastighetsrätt
185 sid, 2024, Pris: 143 SEK exkl. moms   

Prop. 2023/24:12 Effektivare verktyg vid inre utlänningskontroll
Regeringskansliet, Offentlig rätt
44 sid, 2023, Pris: 57 SEK exkl. moms   

Prop. 2023/24:13 Vissa förslag om sänkt skatt på arbetsinkomster och pension
Regeringskansliet, Skatterätt
47 sid, 2023, Pris: 57 SEK exkl. moms   

Prop. 2023/24:14 Teknisk översyn av vissa nedsättningar av socialavgifterna
Regeringskansliet, Skatterätt, Arbetsrätt, Offentlig rätt
67 sid, 2023, Pris: 78 SEK exkl. moms   

Prop. 2023/24:16 Utvidgad tidsgräns för expertskatt
Regeringskansliet, Skatterätt
20 sid, 2023, Pris: 57 SEK exkl. moms   

Prop. 2023/24:17 Ändrade regler om direkttilldelning av avtal om kollektivtrafik på järnväg
Regeringskansliet, Offentlig rätt, Sjö- och transporträtt
34 sid, 2023, Pris: 57 SEK exkl. moms   

Prop. 2023/24:19 Ny kärnkraft i Sverige – ett första steg
Regeringskansliet, Offentlig rätt, Miljörätt
31 sid, 2023, Pris: 57 SEK exkl. moms   

Prop. 2023/24:2 Höständringsbudget för 2023
Regeringskansliet, Ekonomi
29 sid, 2023, Pris: 57 SEK exkl. moms   

Prop. 2023/24:20 Bättre anpassad undervisningstid i grundskolan, specialskolan och sameskolan
Regeringskansliet, Offentlig rätt
31 sid, 2023, Pris: 57 SEK exkl. moms   

Prop. 2023/24:21 Stärkt tillgång till läromedel
Regeringskansliet, Offentlig rätt
68 sid, 2023, Pris: 78 SEK exkl. moms   

Prop. 2023/24:23 Förvärv och förvaltning av vissa kreditavtal
Regeringskansliet, Krediträtt, Insolvensrätt
296 sid, 2023, Pris: 235 SEK exkl. moms   

Prop. 2023/24:24 Sänkt skatt på bensin och diesel och sänkt skatt på jordbruksdiesel
Regeringskansliet, Skatterätt
59 sid, 2023, Pris: 78 SEK exkl. moms   

Föregående | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 | Nästa
Sida 136 av 170

  © 2017 Jure AB