Jure AB - Juridisk Nätbokhandel  
  Propositioner
  Sortera kronologiskt
Sortera efter titel
Sortera efter författare
 

Föregående | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 | Nästa
Sida 130 av 172

Prop. 2021/22:272 Statens stöd till trossamfund samt demokrativillkor vid stöd till civilsamhället
Regeringskansliet, Offentlig rätt, Övrigt
271 sid, 2022, Pris: 179 SEK exkl. moms   

Prop. 2021/22:273 Förbättrad hantering av ärenden om överförande av straffverkställighet
Regeringskansliet, Straffrätt, Offentlig rätt, EU-rätt
36 sid, 2022, Pris: 43 SEK exkl. moms   

Prop. 2021/22:274 Protokoll om privilegier och immunitet för den enhetliga patentdomstolen
Regeringskansliet, Immaterialrätt, Processrätt, Offentlig rätt
27 sid, 2022, Pris: 43 SEK exkl. moms   

Prop. 2021/22:275 Arrestantvakter och transportuppdrag
Regeringskansliet, Offentlig rätt
25 sid, 2022, Pris: 43 SEK exkl. moms   

Prop. 2021/22:276 Stärkt system för samordningsnummer
Regeringskansliet, Offentlig rätt
193 sid, 2022, Pris: 107 SEK exkl. moms   

Prop. 2021/22:277 Ett oberoende tvistlösningsförfarande för kollektiva hyrestvister
Regeringskansliet, Fastighetsrätt, Processrätt
91 sid, 2022, Pris: 107 SEK exkl. moms   

Prop. 2021/22:278 Upphovsrätten på den digitala inre marknaden
Regeringskansliet, Immaterialrätt, IT-rätt, EU-rätt
441 sid, 2022, Pris: 428 SEK exkl. moms   

Prop. 2021/22:279 Snabbare lagföring av brott
Regeringskansliet, Straffrätt, Processrätt, Offentlig rätt
147 sid, 2022, Pris: 107 SEK exkl. moms   

Prop. 2021/22:280 Förvalsalternativet inom premiepensionen
Regeringskansliet, Offentlig rätt
115 sid, 2022, Pris: 107 SEK exkl. moms   

Prop. 2021/22:284 Ett höjt försörjningskrav för arbetskraftsinvandrare
Regeringskansliet, Offentlig rätt
24 sid, 2022, Pris: 43 SEK exkl. moms   

Prop. 2021/22:286 Bolags rörlighet över gränserna inom EU
Regeringskansliet, Associationsrätt och värdepappersrätt, EU-rätt
772 sid, 2022, Pris: 553 SEK exkl. moms   

Prop. 2021/22:36 Ämnesbetyg – betygen ska bättre spegla elevers kunskaper
Riksdagen, Offentlig rätt
255 sid, 2021, Pris: 178 SEK exkl. moms   

Prop. 2021/22:37 En möjlighet för vissa försäkringsföreningar att tillämpa anpassade rörelseregler
Riksdagen, Försäkringsrätt, Associationsrätt och värdepappersrätt
15 sid, 2021, Pris: 43 SEK exkl. moms   

Prop. 2021/22:4 Ändring i skatteavtalet mellan Sverige samt Storbritannien och Nordirland
Riksdagen, Skatterätt
26 sid, 2021, Pris: 43 SEK exkl. moms   

Prop. 2021/22:40 Ett teknikneutralt krav på underskrift av regeringsbeslut
Riksdagen, Offentlig rätt
18 sid, 2021, Pris: 43 SEK exkl. moms   

Prop. 2021/22:41 En ny riksbankslag
Riksdagen, Offentlig rätt
399 sid, 2021, Pris: 249 SEK exkl. moms   

Prop. 2021/22:42 Föreningsfrihet och terroristorganisationer
Riksdagen, Offentlig rätt
43 sid, 2021, Pris: 43 SEK exkl. moms   

Prop. 2021/22:44 Rätt till ledighet för politiska uppdrag på lokal och regional nivå i ett annat land
Riksdagen, Arbetsrätt, Offentlig rätt
21 sid, 2021, Pris: 43 SEK exkl. moms   

Prop. 2021/22:45 Ökade möjligheter att stänga skolor med allvarliga brister
Riksdagen, Offentlig rätt
101 sid, 2021, Pris: 107 SEK exkl. moms   

Prop. 2021/22:46 Lättnader i tillståndsplikten för ljuddämpare
Riksdagen, Offentlig rätt
80 sid, 2021, Pris: 57 SEK exkl. moms   

Föregående | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 | Nästa
Sida 130 av 172

  © 2017 Jure AB