Jure AB - Juridisk Nätbokhandel  
  Propositioner
  Sortera kronologiskt
Sortera efter titel
Sortera efter författare
 

Föregående | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 | Nästa
Sida 122 av 172

Prop. 2020/21:37 Skattereduktion för förvärvsinkomster och utvidgad tidsgräns för expertskatt
Riksdagen, Skatterätt
68 sid, 2020, Pris: 57 SEK exkl. moms   

Prop. 2020/21:38 Förlängning av lagen om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen
Riksdagen, Offentlig rätt
15 sid, 2020, Pris: 43 SEK exkl. moms   

Prop. 2020/21:41 Förlängning av de tillfälliga åtgärderna för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor
Riksdagen, Associationsrätt och värdepappersrätt
9 sid, 2020, Pris: 43 SEK exkl. moms   

Prop. 2020/21:42 Genomförande av 2017 års ändringsdirektiv till EU:s vapendirektiv
Riksdagen, Offentlig rätt
222 sid, 2020, Pris: 179 SEK exkl. moms   

Prop. 2020/21:48 Organdonation
Riksdagen, Offentlig rätt
194 sid, 2020, Pris: 107 SEK exkl. moms   

Prop. 2020/21:49 Utökade möjligheter för Tullverket att besluta om postspärrar
Riksdagen, Offentlig rätt
72 sid, 2020, Pris: 57 SEK exkl. moms   

Prop. 2020/21:5 Behandling av känsliga personuppgifter i testverksamhet enligt utlänningsdatalagen
Riksdagen, Offentlig rätt
22 sid, 2020, Pris: 43 SEK exkl. moms   

Prop. 2020/21:50 Skadeståndets omfattning vid finansiell rådgivning
Riksdagen, Skadeståndsrätt, Associationsrätt och värdepappersrätt
23 sid, 2020, Pris: 43 SEK exkl. moms   

Prop. 2020/21:51 Konkurrensverkets befogenheter
Riksdagen, Marknadsrätt, Offentlig rätt
321 sid, 2020, Pris: 249 SEK exkl. moms   

Prop. 2020/21:54 Ökad ordning och säkerhet i frivården
Riksdagen, Offentlig rätt
53 sid, 2020, Pris: 43 SEK exkl. moms   

Prop. 2020/21:57 Lag om estetiska kirurgiska ingrepp och estetiska injektionsbehandlingar
Riksdagen, Offentlig rätt
144 sid, 2020, Pris: 107 SEK exkl. moms   

Prop. 2020/21:58 Möjlighet till betyg från årskurs 4 – efter försöksverksamheten
Riksdagen, Offentlig rätt
66 sid, 2020, Pris: 57 SEK exkl. moms   

Prop. 2020/21:6 Ändrade bestämmelser om fotografier och fingeravtryck i SIS II-regelverket
Riksdagen, Offentlig rätt, Immaterialrätt
129 sid, 2020, Pris: 107 SEK exkl. moms   

Prop. 2020/21:60 Forskning, frihet, framtid – kunskap och innovation för Sverige
Riksdagen, Offentlig rätt
210 sid, 2020, Pris: 179 SEK exkl. moms   

Prop. 2020/21:64 En konsultationsordning i frågor som rör det samiska folket
Riksdagen, Offentlig rätt
177 sid, 2020, Pris: 107 SEK exkl. moms   

Prop. 2020/21:65 Tillfällig utvidgning av statligt stöd genom nedsatt energiskatt
Riksdagen, Skatterätt
19 sid, 2020, Pris: 43 SEK exkl. moms   

Prop. 2020/21:66 Nya bestämmelser om hållbarhetsrelaterade upplysningar för vissa aktörer på finansmarknadsområdet
Riksdagen, Offentlig rätt, Associationsrätt och värdepappersrätt
138 sid, 2020, Pris: 107 SEK exkl. moms   

Prop. 2020/21:67 Undersökningstillstånd
Riksdagen, Offentlig rätt, Fastighetsrätt
25 sid, 2020, Pris: 43 SEK exkl. moms   

Prop. 2020/21:68 Förstärkt och förenklad miljöstyrning i bonus– malus-systemet
Riksdagen, Skatterätt
24 sid, 2020, Pris: 43 SEK exkl. moms   

Föregående | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 | Nästa
Sida 122 av 172

  © 2017 Jure AB