Jure AB - Juridisk Nätbokhandel  
  Institutet för rättsvetenskaplig forskning
  Sortera kronologiskt
Sortera efter titel
Sortera efter författare
 

Föregående | 1 2 3 4 5 6 | Nästa
Sida 4 av 6

Nr. 123 Det upphovsrättsliga anställningsförhållandet — i fokus - massmedieområdet
Peyron Ulf
Norstedts, Immaterialrätt, Arbetsrätt
257 sid, 1985, Pris: 984 SEK exkl. moms   

Nr. 122 Återvinning i konkurs
Lennander Gertrud
Norstedts Juridik, Insolvensrätt, Processrätt
482 sid, 4 uppl, 2013, Pris: 1339 SEK exkl. moms   

Nr. 121 Borgen och tredjemanspant
Walin Gösta, Ingvarsson Torbjörn
Norstedts Juridik, Krediträtt, Förmögenhetsrätt
367 sid, 4 uppl, 2013, Pris: 1337 SEK exkl. moms   

Nr. 119 Internationell konkurs- och ackordsrätt
Bogdan Michael
Norstedts Juridik, Insolvensrätt
438 sid, 1984  SLUT på förlag

Nr. 118 Utsökningsrätt
Gregow Torkel
Norstedts Juridik, Insolvensrätt, Processrätt
452 sid, 4 uppl, 2012, Pris: 1093 SEK exkl. moms   

Nr. 117 Parlamentarismen i författningen
Sterzel Fredrik
Norstedts Juridik, Offentlig rätt
260 sid, 2 uppl, 1999, Pris: 223 SEK exkl. moms   

Nr. 116 Brotten mot borgenärer — tolkning och tillämpning av straffbestämmelserna i 11 kap. brottsbalken
Löfmarck Madeleine
Norstedts Juridik, Straffrätt
380 sid, 2 uppl, 1986  SLUT på förlag

Nr. 115 Spedition och fraktavtal — med kommentar till Nordiskt speditörsförbunds allmänna bestämmelser
Ramberg Jan
Norstedts Juridik, Sjö- och transporträtt
Inbunden, 322 sid, 1983  SLUT på förlag

Nr. 114 Brotten III — Brotten mot allmänheten och staten
Jareborg Nils
Norstedts, Straffrätt
270 sid, 2 uppl, 1987  SLUT på förlag

Nr. 113 Sakrätt avseende lös egendom - supplement
Håstad Torgny
Norstedts Juridik, Förmögenhetsrätt, Krediträtt, Insolvensrätt
39 sid, 2004  SLUT på förlag

Nr. 113 Sakrätt avseende lös egendom
Håstad Torgny
Norstedts Juridik, Förmögenhetsrätt, Krediträtt, Insolvensrätt
472 sid, 6 uppl, 1996, Pris: 706 SEK exkl. moms   

Nr. 112 Om jämkning av skadestånd
Bengtsson Bertil
Norstedts Juridik, Skadeståndsrätt
337 sid, 1982  SLUT på förlag

Nr. 111 Obehörig vinst och värdeersättning
Karlgren Hjalmar
Norstedts Juridik, Förmögenhetsrätt
123 sid, 1982  SLUT på förlag

Nr. 109 Rätt, rättskällor och rättstillämpning — en lärobok i allmän rättslära
Strömholm Stig
Norstedts Juridik, Allmän rättslära
Inbunden, 535 sid, 5 uppl, 1996, Pris: 695 SEK exkl. moms   

Nr. 106 Reklamationsnämnder och försäkringsnämnder
Heuman Lars
Norstedts Juridik, Processrätt, Försäkringsrätt
Inbunden, 884 sid, 1980  SLUT på förlag

Nr. 105 Materiell konkursrätt — konkursfordringarna, solidariskt ansvar, kvittning, konkursegendomen, återvinning m m
Walin Gösta
Norstedts Juridik, Insolvensrätt, Processrätt
286 sid, 2 uppl, 1987  SLUT på förlag

Nr. 103 Kollektiv hyresrätt
Victorin Anders
Norstedts Juridik, Hyra och annan nyttjanderätt
403 sid, 1980  SLUT på förlag

Nr. 102 Rembursrätt
Gorton Lars
Norstedts, Sjö- och transporträtt, Krediträtt, Förmögenhetsrätt
Inbunden, 473 sid, 1980  SLUT på förlag

Nr. 99 Brotten I — Grundbegrepp : Brotten mot person
Jareborg Nils
Norstedts, Straffrätt
367 sid, 2 uppl, 1984  SLUT på förlag

Nr. 98 Hyra och annan nyttjanderätt till fast egendom
Bengtsson Bertil, Hager Richard, Victorin Anders
Norstedts Juridik, Hyra och annan nyttjanderätt, Fastighetsrätt
380 sid, 8 uppl, 2013  SLUT på förlag

Nr. 92 Brotten II — Förmögenhetsbrotten
Jareborg Nils
Norstedts, Straffrätt
305 sid, 2 uppl, 1986  SLUT på förlag

Nr. 88 Hembud och lösningsrätt vid övergång av aktie
Sandström Jan
Norstedts, Associationsrätt och värdepappersrätt
337 sid, 1976  SLUT på förlag

Nr. 86 Allmän straffrätt i vad angår brotten
Strahl Ivar
Norstedts, Straffrätt
442 sid, 1976  SLUT på förlag

Nr. 83 Skadestånd vid myndighetsutövning 1
Bengtsson Bertil
Norstedts Juridik, Skadeståndsrätt
425 sid, 1976  SLUT på förlag

Föregående | 1 2 3 4 5 6 | Nästa
Sida 4 av 6

  © 2017 Jure AB