Jure AB - Juridisk Nätbokhandel  
  SOU, Statens offentliga utredningar
  Sortera kronologiskt
Sortera efter titel
Sortera efter författare
 

Föregående | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 | Nästa
Sida 52 av 94

SOU 2007:76 Lagring av trafikuppgifter för brottsbekämpning
Fritzes, Offentlig rätt, Straffrätt
329 sid, 2007, Pris: 254 SEK exkl. moms   

SOU 2007:75 Att styra staten — regeringens styrning av sin förvaltning
Fritzes, Offentlig rätt
328 sid, 2007, Pris: 268 SEK exkl. moms   

SOU 2007:74 Upplåtelse av den egna bostaden
Fritzes, Hyra och annan nyttjanderätt
117 sid, 2007, Pris: 194 SEK exkl. moms   

SOU 2007:72 Kommunal kompetens i utveckling
Fritzes, Offentlig rätt
401 sid, 2007, Pris: 316 SEK exkl. moms   

SOU 2007:70 Framtidens flygplatser — utveckling av det svenska flygplatssystemet
Fritzes, Övrigt
206 sid, 2007, Pris: 225 SEK exkl. moms   

SOU 2007:69 Bestämmelser om domstolarna i regeringsformen — Expertgruppsrapport
Fritzes, Offentlig rätt, Processrätt
69 sid, 2007, Pris: 184 SEK exkl. moms   

SOU 2007:68 Ett decennium med personval — Erfarenheter och utfall
Fritzes, Statsvetenskap och politik, Offentlig rätt
168 sid, 2007, Pris: 215 SEK exkl. moms   

SOU 2007:67 Regeringsformen ur ett könsperspektiv — En övergripande genomgång
Fritzes, Offentlig rätt
119 sid, 2007, Pris: 194 SEK exkl. moms   

SOU 2007:66 Rörelser i tiden
Fritzes, Övrigt
247 sid, 2007, Pris: 262 SEK exkl. moms   

SOU 2007:65 Domstolarnas roll vid handläggning av ärenden
Fritzes, Offentlig rätt, Processrätt
499 sid, 2007, Pris: 430 SEK exkl. moms   

SOU 2007:64 Studiestödsdatalag
Fritzes, Offentlig rätt
229 sid, 2007, Pris: 262 SEK exkl. moms   

SOU 2007:63 En bättre viltförvaltning med inriktning på älg
Fritzes, Miljörätt
47 sid, 2007, Pris: 184 SEK exkl. moms   

SOU 2007:62 Utjämning av kommunernas LSS-kostnader — översyn och förslag
Fritzes, Offentlig rätt
260 sid, 2007, Pris: 257 SEK exkl. moms   

SOU 2007:60 Sweden facing climate change — threats and opportunities
Fritzes, Övrigt
679 sid, 2007, Pris: 514 SEK exkl. moms   

SOU 2007:60 Sverige inför klimatförändringarna — hot och möjligheter
Fritzes, Övrigt
721 sid, 2007, Pris: 539 SEK exkl. moms   

SOU 2007:59 Strategiska godsnoder i det svenska transportsystemet — ett framtidsperspektiv
Fritzes, Sjöfart
120 sid, 2007, Pris: 194 SEK exkl. moms   

SOU 2007:58 Hamnstrategi — strategiska hamnnoder i det svenska godstransportsystemet
Fritzes, Sjöfart
292 sid, 2007, Pris: 262 SEK exkl. moms   

SOU 2007:57 Etiskt godkännande av djurförsök — nya former för överprövning
Fritzes, Offentlig rätt
213 sid, 2007, Pris: 213 SEK exkl. moms   

SOU 2007:56 Revisionsutskott m.m.; Genomförande av 2006 års revisorsdirektiv
Fritzes, Associationsrätt och värdepappersrätt, Ekonomi
411 sid, 2007, Pris: 320 SEK exkl. moms   

SOU 2007:55 Betalningstider i näringslivet
Fritzes, Ekonomi
193 sid, 2007, Pris: 215 SEK exkl. moms   

SOU 2007:54 Barnet i fokus — En skärpt lagstiftning mot barnpornografi
Fritzes, Straffrätt, Offentlig rätt
437 sid, 2007, Pris: 320 SEK exkl. moms   

SOU 2007:53 Sjukhusens läkemedelsförsörjning
Fritzes, Offentlig rätt
115 sid, 2007, Pris: 194 SEK exkl. moms   

Föregående | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 | Nästa
Sida 52 av 94

  © 2017 Jure AB